Håkon Reikvam er spesialist i indremedisin og i blodsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Blodkreft

Annen kreftbehandling øker risikoen for akutt myelogen leukemi

Cellegift og strålebehandling gir større sannsynlighet for å utvikle AML senere i livet. – Dette kaller vi sekundær- eller terapiutløst AML, sier Håkon Reikvam ved Haukeland universitetssjukehus.