I plastflasken med den rosafargede væsken lever millioner av pasients kreftceller. Nå skal Sigrid Skånland teste ut hvilke legemidler som er mest effektive til å ta livet av kreftcellene. Foto: HealthTalk

Blodkreft

Norske forskere har behandlet den første leukemipasienten med funksjonell presisjonsmedisin

Norske forskere har for første gang behandlet en pasient som har kronisk lymfatisk leukemi med funksjonell presisjonsmedisin. Dette innebærer at man i laboratoriet først tester ulike legemidler på pasientens kreftceller for å se om de dreper kreften eller ikke. Det mest effektive legemidlet brukes så på å behandle pasienten.