Gode resultater: Driften av Avansert hjemmesykehus har pågått siden november 2018 og i følge Lien Selvaag er det entydige positive tilbakemeldinger - både fra pasienter og omsorgspersoner. Forutsetningen for å kunne ha behandling i Avansert hjemmesykehus er at pasienten har en omsorgsperson hos seg 24/7 gjennom hele behandlingsperioden.. Foto: Amalie Huth Hovland, UiO

Blodkreft

Avansert hjemmesykehus tilbys blodkreftpasienter

Vi på Avdeling for blodsykdommer er entusiastiske og ser gode resultater hos pasienter som har sin behandling på Avansert hjemmesykehus etter stamcelletransplantasjon, sier Kristin Lien Selvaag ved Rikshospitalet.