T-celler høstet fra kreftpasienter blir genetisk endret for å bekjempe kreft ved et Gilead-laboratorium. Foto: Gilead

Blodkreft

CAR-T er godkjent som andrelinjebehandling av lymfom

CAR-T behandling har kun vært tilgjengelig for blodkreftpasienter som har prøvd flere behandlingslinjer – inntil nå.