Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) er en en type non-Hodgkin lymfom. Nå er Polivy ett skritt nærere en markedsføringstillatelse i Europa for behandling av pasienter med tidligere ubehandlet DLBCL. Foto: Getty Images

Blodkreft

Polivy anbefales som førstelinjebehandling av lymfom

Ekspertene til det Europeiske legemiddelbyrået EMA anbefaler at EU godkjenner Polivykombinasjon til pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)