Synne-Kristin Hoffart Bøhn, fysioterapeut og postdoktor ved Oslo universitetssykehus.

Blodkreft

«REFUEL»-studien: ønsker å finne ut om livsstilsendringer påvirker kronisk fatigue